سرویس خدمات فضای کاراشتراکی اونیکس

یک ماه هم نشینی در "اونیکس"

میز منعطف صبحگاهی

ساعت ۹ الی ۱۵

هفت روز هفته / سی روز ماه

5 ساعت اتاق جلسات رایگان

اتاق تیم ورک و اتاق جلسات رسمی

اینترنت پرسرعت سازمانی

دانلود و آپلود نامحدود

چای نامحدود رایگان

سلف سرویس و پذیرایی در اتاق جلسات

نهار سازمانی با تخفیف

قهوه ساز اتوماتیک هوشمند

بازی های فکری و گروهی

کنسول بازی

میز منعطف عصرگاهی

ساعت ۱۵ الی ۲۱

هفت روز هفته / سی روز ماه

۵ ساعت اتاق جلسات رایگان

اتاق تیم ورک و اتاق جلسات رسمی

اینترنت پرسرعت سازمانی

دانلود و آپلود نامحدود

چای نامحدود رایگان

سلف سرویس و پذیرایی در اتاق جلسات

نهار سازمانی با تخفیف

قهوه ساز اتوماتیک هوشمند

بازی های فکری و گروهی

کنسول بازی

میز منعطف نامحدود

ساعت ۹ الی ۲۱

هفت روز هفته / سی روز ماه

10 ساعت اتاق جلسات رایگان

اتاق تیم ورک و اتاق جلسات رسمی

اینترنت پرسرعت سازمانی

دانلود و آپلود نامحدود

چای نامحدود رایگان

سلف سرویس و پذیرایی در اتاق جلسات

نهار سازمانی با تخفیف

قهوه ساز اتوماتیک هوشمند

بازی های فکری و گروهی

کنسول بازی

میز منعطف ثابت

ساعت ۹ الی ۱۵

هفت روز هفته / سی روز ماه

تخفیف رزرو اتاق جلسات

2 ساعت اتاق فکر رایگان در هفته و ۱ ساعت اتاق جلسات رایگان در ماه

اینترنت پرسرعت سازمانی

10 گیگا بایت در روز

چای نامحدود رایگان

سلف سرویس و پذیرایی در اتاق جلسات

نهار سازمانی با تخفیف

قهوه ساز اتوماتیک هوشمند

بازی های فکری و گروهی

کنسول بازی

میز منعطف یک روزه

ساعت ۹ الی ۲۱

هفت روز هفته / سی روز ماه

تخفیف رزرو اتاق جلسات

با امکان رزرو اتاق جلسات و اتاق فکر

اینترنت پرسرعت سازمانی

نامحدود

چای نامحدود رایگان

سلف سرویس و پذیرایی در اتاق جلسات

نهار سازمانی با تخفیف

قهوه ساز اتوماتیک هوشمند

بازی های فکری و گروهی

کنسول بازی

تعرفه اتاق جلسات

اتاق جلسات رسمی (ظرفیت تا ۱۲ نفر)

هزینه برای اعضا

ساعتی ۱۰۰،۰۰۰ تومان

پکیج ۱۰ ساعته: ۷۵۰،۰۰۰ تومان

هزینه برای غیر اعضا

ساعتی ۱۵۰،۰۰ هزار تومان

پکیح ۱۰ ساعته ۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان

با رزرو قبلی

اتاق جلسات غیر رسمی با تعیین وقت قبلی

برای اعضا: 75،000 تومان به ازای هر ساعت استفاده

برای غیر عضو: 100،000 تومان به ازای هر ساعت استفاده

رزرو

جهت رزرو تلفنی تماس بگیرید:

  • 031-32319330
  • 031-32319331
  • 031-32319332